Comunitat energètica municipal Vilanova del Camí

Comunidad energética municipal Vilanova del Camí

Comunitat energètica municipal Vilanova del Camí

Gadic ha dissenyat i implementat amb èxit una comunitat energètica de 1.5 MWp en edificis municipals, elevant l’estàndard en eficiència energètica.

Comunidad energética municipal Vilanova del Camí

Detalls tècnics

logo ajuntament vilanova del camí

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental

El desafiament

Briefing del projecte

El desafiament va ser dissenyar i implementar un projecte d‟eficiència energètica per a una comunitat en edificis municipals. La ubicació específica requeria una consideració acurada de diversos factors, incloent-hi les condicions ambientals i d’infraestructura.

La solució

Desenvolupament del projecte

La nostra solució va implicar el disseny d’un sistema d’energia renovable de 1,5 MWp. A través de la planificació meticulosa i l’execució detallada, aconseguim superar els desafiaments i avançar en el projecte.

Comunidad energética municipal Vilanova del Camí (1)

El resultat

Resultat del projecte

El resultat fou una comunitat energètica eficient i innovadora. Amb la implementació amb èxit d’aquest sistema, aconseguim reduir l’impacte mediambiental, demostrant així el nostre compromís amb el desenvolupament sostenible.

Disseny i instal·lació d’energia renovable a masies i habitatges aïllats

Diseño e instalación de energía renovable en masías y viviendas aisladas

Disseny i instal·lació d’energia renovable a masies i habitatges aïllats

Gadic dissenya i instal·la solucions renovables per a propietats històriques i aïllades, aconseguint edificis 100% independents de la xarxa elèctrica, cobrint totes les necessitats actuals i futures.

Diseño e instalación de energía renovable en masías y viviendas aisladas

Detalls tècnics

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Diseño e instalación de energía renovable en masías y viviendas aisladas

El desafiament

Briefing del projecte

El repte era proporcionar solucions renovables per a masies, habitatges aïllats i edificis històrics, tenint en compte les singularitats de cada ubicació i les necessitats energètiques.

Diseño e instalación de energía renovable en masías y viviendas aisladas (1)

La solució

Desenvolupament del projecte

El projecte va implicar el disseny i la instal·lació de sistemes denergia renovable a mida, tenint en compte les necessitats energètiques actuals i futures de cada propietat.

Diseño e instalación de energía renovable en masías y viviendas aisladas

El resultat

Resultat del projecte

Vam aconseguir edificis 100% autònoms de la xarxa elèctrica, cosa que significa una notable reducció de l’impacte ambiental i una resposta eficient a totes les necessitats energètiques actuals i futures.

Desenvolupament de parcs fotovoltaics

Desarrollo de parques fotovoltaicos (4)

Desenvolupament de parcs fotovoltaics

Com a desenvolupadors de parcs fotovoltaics especialitzats en un “clau en mà”, Gadic ha generat més de 120 MW i està construint cinc nous parcs per a inversors i empresaris.

Desarrollo de parques fotovoltaicos (4)

Detalls tècnics

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Desarrollo de parques fotovoltaicos (2)

El desafiament

Briefing del projecte

El gran desafiament per al nostre equip és desenvolupar parcs fotovoltaics “clau en mà” per als nostres clients, amb la responsabilitat completa des de la concepció fins a la posada en servei.

La solució

Desenvolupament del projecte

La nostra solució va ser un enfocament integral de desenvolupament, gestió i entrega, que va abastar tots els aspectes del projecte, incloent-hi la planificació, el disseny i la construcció.

Desarrollo de parques fotovoltaicos (5)

El resultat

Resultat del projecte

Vam aconseguir resultats òptims, amb més de 120 MW generats a diversos parcs fotovoltaics i cinc nous parcs en desenvolupament, contribuint a la reducció significativa de l’impacte ambiental.

Disseny i project management de solucions d’eficiència energètica

Diseño y project management de soluciones de eficiencia energética

Disseny i project management de solucions d’eficiència energètica

Gadic millora l’eficiència energètica al sector hoteler. Hem implementat solucions sostenibles a 45 hotels de la cadena ONA, augmentant la seva sostenibilitat i ecomarketing

Diseño y project management de soluciones de eficiencia energética

Detalls tècnics

logo hoteles ona

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Diseño y project management de soluciones de eficiencia energética

El desafiament

Briefing del projecte

El gran repte era millorar l’eficiència energètica al sector hoteler, en particular als 45 hotels de la cadena ONA, mitjançant solucions sostenibles.

La solució

Desenvolupament del projecte

Desenvolupem i implementem solucions energèticament eficients a través d’auditories energètiques i projectes que disminueixen la despesa energètica i augmenten la sostenibilitat.

El resultat

Resultat del projecte

Amb les nostres solucions, els hotels de la cadena ONA han pogut reduir el seu impacte ambiental, millorant-ne la sostenibilitat i posicionant-se positivament a l’ecomàrqueting.

Disseny dels camins d’accés a 21 parcs eòlics a Catalunya

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña

Disseny dels camins d’accés a 21 parcs eòlics a Catalunya

Gadic ha dissenyat amb èxit accessos sostenibles per a 21 parcs eòlics, minimitzant el moviment de terres i impacte ambiental, considerant fins i tot vehicles de més de 40m.

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña

Detalls tècnics

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña (1)

El desafiament

Briefing del projecte

El desafiament era dissenyar accessos sostenibles a 21 parcs eòlics, minimitzant-ne l’impacte ambiental i el moviment de terres, considerant el pas de vehicles grans.

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña (2)

La solució

Desenvolupament del projecte

Desenvolupem el projecte executiu, aplicant criteris de sostenibilitat i considerant factors com la longitud de camions, que en alguns casos superen els 40m.

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña (3)

El resultat

Resultat del projecte

El resultat va ser la creació de camins d‟accés eficients i sostenibles que minimitzen l‟impacte ambiental i faciliten el transport de grans vehicles als parcs eòlics.

Desenvolupament de projectes de renovables a nivell industrial a terra i coberta

Desarrollo de proyectos de renovables a nivel industrial en suelo y cubierta

Desenvolupament de projectes de renovables a nivell industrial a terra i coberta

Gadic ha dissenyat i instal·lat 205 KWp d’energia fotovoltaica per a projectes industrials, tant a terra com a cobertes de naus logístiques.

Desarrollo de proyectos de renovables a nivel industrial en suelo y cubierta

Detalls tècnics

Serveis:

Ubicació:

Catalunya / Cuenca

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Desarrollo de proyectos de renovables a nivel industrial en suelo y cubierta (1)

El desafiament

Briefing del projecte

El repte era desenvolupar projectes d’energia renovable a nivell industrial amb instal·lacions tant a terra com a cobertes de naus. Entre els nostres desafiaments hi ha l’executat per a PROMIC S.A.

Desarrollo de proyectos de renovables a nivel industrial en suelo y cubierta (2)

La solució

Desenvolupament del projecte

Dissenyem i instal·lem sistemes d’energia fotovoltaica de 100 KWp a terra i de 105 KWp a cobertes de naus logístiques, implementant solucions energètiques sostenibles.

Desarrollo de proyectos de renovables a nivel industrial en suelo y cubierta (3)

El resultat

Resultat del projecte

El resultat va ser la generació amb èxit de 205 KWp d’energia fotovoltaica, contribuint a la reducció de l’impacte ambiental i promovent la sostenibilitat a la indústria.

Disseny i execució del Jardí terapèutic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Diseño y ejecución del Jardín terapéutico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau

Disseny i execució del Jardí terapèutic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau

Gadic va dissenyar i executar el primer jardí terapèutic d’Espanya a l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, reconegut per la sostenibilitat i com a inspiració climàtica.

Diseño y ejecución del Jardín terapéutico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau

Detalls tècnics

logo hospital santa pau

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Diseño y ejecución del Jardín terapéutico del Hospital de la Santa Creu y Sant Pau

El desafiament

Briefing del projecte

El desafiament era dissenyar i construir el primer jardí terapèutic d’Espanya a l’Hospital Santa Creu i Sant Pau, un projecte pioner en sostenibilitat.

La solució

Desenvolupament del projecte

En col·laboració amb TEB Verd, desenvolupem un disseny innovador i sostenible per al jardí, fent ús de les millors pràctiques en arquitectura verda i teràpia ambiental.

El resultat

Resultat del projecte

El projecte va resultar en un jardí terapèutic premiat, i el seu impacte va ser tan gran que es va incloure a “El futur que volem”, un llibre d’idees inspiradores per enfrontar l’emergència climàtica.