Disseny dels camins d’accés a 21 parcs eòlics a Catalunya

Gadic ha dissenyat amb èxit accessos sostenibles per a 21 parcs eòlics, minimitzant el moviment de terres i impacte ambiental, considerant fins i tot vehicles de més de 40m.

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña

Detalls tècnics

Serveis:

Ubicació:

Catalunya

0 %
d'estalvi energètic
- 0 %
d'emissions de CO2
0 %
d'impacte mediambiental
Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña (1)

El desafiament

Briefing del projecte

El desafiament era dissenyar accessos sostenibles a 21 parcs eòlics, minimitzant-ne l’impacte ambiental i el moviment de terres, considerant el pas de vehicles grans.

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña (2)

La solució

Desenvolupament del projecte

Desenvolupem el projecte executiu, aplicant criteris de sostenibilitat i considerant factors com la longitud de camions, que en alguns casos superen els 40m.

Diseño de los caminos de acceso a 21 parques eólicos en Cataluña (3)

El resultat

Resultat del projecte

El resultat va ser la creació de camins d‟accés eficients i sostenibles que minimitzen l‟impacte ambiental i faciliten el transport de grans vehicles als parcs eòlics.